La UTM pregătim și economiști. Iar pentru că suntem o instituție de profil ingineresc, o analiză a situației financiare va include neapărat abordări și soluții tehnice.

Absolventul FIEB Viorel BOSTAN și-a propus să facă în cadrul tezei de licență analiza diagnostică a situaţiei financiare din cadrul companiei  ITUMIT SRL cu ajutorul tabelelor automatizate prevăzute de programul informatic Microsoft Excel. De ce anume MS Excel? Pentru că acest soft din grupa de programe Microsoft Office este destinat managementului informației și calculului tabelar, facilitează şi accelerează rezolvarea sarcinilor economice, fiind compatibil atât pentru Microsoft Windows, cât și pentru Mac Os.

Cunoașterea calculatorului la nivel de utilizator calificat permite elaborarea unor soluţii speciale pentru efectuarea analizelor economico-financiare. Asemenea operaţii de rutină, cum ar fi procesarea datelor, completarea diverselor tabele, verificarea și compararea unui volum mare de date statistice sau rapoartele analitice ar putea fi făcute mai rapid, în mod automat, cu ajutorul tabelelor automatizate în Excel. Acest program de procesare electronică a tabelelor este conceput să rezolve o gamă largă de probleme economice, contabile, statistice, ştiinţifice, tehnice şi din alte domenii, în care cifrele, textele sau graficele au o structură regulată și pot fi reprezentate în formă de tabele.

Proaspătul licențiat a efectuat analiza diagnostică a situaţiei financiare din cadrul ITUMIT SRL – o companie care activează pe piața construcțiilor din Republica Moldova și furnizează servicii de acoperire, hidroizolare, acoperitoare de podea, izolare termică a mansardelor etc. Utilizând oportunitățile oferite de programul Microsoft Excel, majoritatea calculelor, solicitate în ordine progresivă, au putut fi efectuate automat, la fel și diagramele elaborate în conformitate cu datele incluse anterior în bilanţul contabil, situaţia de profit şi pierderi, evidența stocurilor de mărfuri etc.

– Lucrând asupra tezei, m-am convins că pentru un economist, statistician, financiar sau contabil, programele elaborate în Excel sunt instrumente indispensabile, care reduc semnificativ timpul de lucru rezervat pentru elaborarea tabelelor şi calculelor matematice cu aproximativ 50-70 la sută. Iar timpul economisit este valorificat pentru a efectua cât mai calitativ analizele solicitate și a elabora concluziile respective, susține autorul tezei Viorel BOSTAN.

Conlucrarea interdisciplinară a domeniilor de specialitate cu Tehnologiile Informaționale este foarte actuală în mediul economic, deoarece oferă un câştig mare de timp, ceea ce este foarte preţuit de un agent economic.

Teza de licenţă cu tema interdisciplinară „Analiza diagnostică a situaţiei financiare la Compania  ITUMIT SRL cu utilizarea programului informatic Microsoft Excel” a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific dr., conf. univ. Alina STRATILA, la Departamentul Economie şi Management al Facultăţii Inginerie Economică şi Business.

(Visited 25 times, 1 visits today)