- UTM - https://utm.md -

FCIM: Sistem electronic de recunoaștere facială

Vasile MUȘTUC, absolvent FCIM, și-a propus să elaboreze în cadrul proiectului de licență un sistem de control al accesului în baza parametrilor antropomorfi faciali.

Este vorba de elaborarea unei aplicații care realizează scanarea și recunoașterea persoanelor pentru validarea accesului acestora atât în spații reale, cât și virtuale – conturi bancare, date personale, sisteme personalizate etc. Vorbind în termini de specialitate, aceasta înseamnă proiectarea și implementarea arhitecturii unui produs soft pentru efectuarea controlului de acces în baza parametrilor antropomorfi faciali, a algoritmilor matematici de transformare a imaginii și extragere a informației din aceasta, precum și procesarea datelor prin intermediul unei rețele neuronale. Sistemul permite controlul accesului în spații virtuale și reale prin intermediul analizei și procesării feței umane propuse spre recunoaștere facială și identificare a persoanei dintr-o sursă de imagine digitală de referință o cameră web, și utilizarea echipamentului specializat.

Proiectarea aplicației a inclus mai multe etape: stabilirea arhitecturii sistemului, procesarea imaginii digitale, corelarea culorii imaginii, ajustarea calității imaginii, transformarea imaginii color în alb-negru, detectarea feței în imagine, poziționarea feței și alte elemente.

Pentru executarea lucrării au fost utilizate următoarele tehnologii: limbajul de programare C# pentru dezvoltarea nucleului aplicației; instrumentele platforma Microsoft; NET Framework; Windows Forms; Microsoft Visual Studio; un SDK specific pentru dezvoltarea și implementarea algoritmilor matematici și a rețelei neuronale pentru procesarea datelor; constituirea unui fișier binar ce reprezintă baza locală de date, unde sunt stocate datele utilizatorilor.

Sistemul a fost dezvoltat ținând cont de posibilitatea de încapsulare a acestuia în alte sisteme moderne, fără a fi nevoie de a modifica esențial proiectul.

(Visited 68 times, 1 visits today)