La UTM învățăm și să gătim, dar, mai ales, să creăm produse inovative. Iar inovația în alimentație este, pe drept cuvânt, o artă, pentru că avem grijă să valorificăm la maximum potențialul biologic și nutritiv al produselor alimentare. Având ca scop în teza de licență obținerea compozițiilor alimentare de panificație, absolventa Facultății Tehnologia Alimentelor – FTA, Maria STURZA, a readus în actualitate adaosul de spirulină.

De ce tocmai spirulina? Consumul acestei alge sau a derivatelor acesteia oferă organismului uman calități miraculoase: întărește sistemul imunitar; are acțiune protectoare asupra ficatului; reduce îmbolnăvirile infecțioase la copii; îmbunătățește pofta de mâncare, în special la copii; combate malnutriția și alimentația neechilibrată; stimulează producerea hemoglobinei și eritrocitelor; menţine sănătatea sistemului cardiovascular; reduce oboseala și crește energia organismului; inhibă cancerul;  este un bun antioxidant.

Studenta a realizat un studiu bibliografic privind compoziția chimică, valoarea nutritivă și utilizarea algelor în alimentația umană, iar mai aprofundat a studiat spirulina, evidențiind beneficiile nutriționale asupra organismului uman ale acesteia.

Bazându-se pe cunoștințele acumulate de-a lungul studiilor la FTA, în baza materiei prime: făină de grâu de două tipuri și făină de ovăz, a propus fabricarea unei game sortimentale din 3 produse alimentare inovative: bețișoare din făină de grâu de calitate superioară cu adaos de spirulină; bețișoare din făină de ovăz cu adaos de spirulină și bețișoare din făină integrală de grâu cu adaos de spirulină. A elaborat și schema-bloc de producere a bețișoarelor cu adaos de spirulină, descriind tehnologiile respective.

În procesul investigațiilor științifice a materiei prime, semifabricatelor și a produselor finite a utilizat diverse metode de cercetare: analiza senzorială, caracteristica microbiologică, fizico-chimică la parametrii de umiditate, aciditate, indice de cădere, cenușă, finețe de măcinare, capacitate de hidratare, puterea făinii, alcalinitate, zahăr reducător, grăsime, indice de îmbibare, activitatea apei.

S-a stabilit că spirulina influențează caracteristicile senzoriale, în special culoarea și gustul, și nu influențează caracteristicile fizico-chimice și microbiologice a produselor finite.

Partea experimentală a cercetării a fost efectuată în laboratoarele Departamentelor Tehnologia Produselor Alimentare și Enologie, FTA, la întreprinderea de panificație S.A. Franzeluța și la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.  Iar elaborarea planului HACCP a permis identificarea punctelor critice de control, pentru a se respecta un șir de norme și bune practici de producție, în scopul obținerii unor produse sigure pentru consum.

Produsele elaborate sunt propuse pentru persoanele, care își doresc în alimentația sa includerea unor produse sănătoase, cu o compoziție înaltă de substanțe nutritive datorită spirulinei încorporate în rețetele de producere.

Comisia de examinare a evaluat proiectul de licență cu nota „10”, iar proaspetei inginer licențiat în „Tehnologia produselor alimentare”, opțiunea „Tehnologia panificației”, Maria STURZA i s-a propus să urmeze studii de master și să continue investigațiile științifice în domeniu.

(Visited 20 times, 1 visits today)