CREŢU Ion – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: CREȚU Ion

Conducător ştiinţific:   prof. univ., dr. hab. ȘEREMET Victor

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.135.02-02

Tema tezei: SOLUȚII INTEGRALE ÎN TERMOELASTICITATEA NECUPLATĂ

Specialitatea:   135.02 – Mecanica Corpului Solid

Data: 27 iulie 2018, Ora: 1400

Local: bd. Dacia, nr. 41, blocul 10, aud. 310

Principalele publicaţii ştiinţifice. La tema tezei au fost publicate 10 lucrări ştiinţifice: un articol într-o revistă internaţională cotată ISI; două articole ca singur autor într-o revistă de circulaţie internaţională; un articol ca singur autor într-o revistă recenzată de circulaţie naţională, șase articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor și simpozioanelor internaţionale și naționale, dintre care patru fără coautori.

Rezumatul tezei

 

(Visited 81 times, 1 visits today)