Consiliul Ştiinţific Specializat al Universităţii Tehnice a Moldovei (președinte: prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA), în ședința din 3 iulie 2018, a conferit absolventei Eugenia BOAGHI a Școlii doctorale „Ştiinţa alimentelor” titlul ştiinţific de doctor în tehnică la specialitatea 253.01 „Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală” (Tehnologia produselor alimentaţiei publice). 

Sub îndrumarea conducătorului științific, conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, tânăra cercetătoare a perfectat teza de doctorat cu tema „Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării”, efectuând o cercetare științifică valoroasă interdisciplinară, limitrofă între tehnologia și biochimia produselor alimentare.

Dintre cele mai relevante rezultate obținute vom menționa: analiza multiaspectuală a modificărilor biochimice ale nucilor pe parcursul păstrării și a celor ce intervin în urma tratamentelor tehnologice; procesele  sorbție  a  umidității  în  cantități  relativ mici  influențează dominant asupra reacțiilor de oxidare a acizilor grași polinesaturați în textura miezului de nucă; au fost elaborate şi optimizate procedeele de decojire de pericarp şi de albire a cojii nucilor;  au fost propuse elaborări tehnologice destinate procesării miezului de nucă cu obţinerea unor produse noi de tipul emulsiilor ulei/apă.

Originalitatea şi importanța rezultatelor obținute au fost validate prin publicarea a 21 de lucrări ştiinţifice şi prezentarea rezultatelor la importante conferințe interne şi internaționale.

(Visited 17 times, 1 visits today)