Anunț de participare – Reabilitarea termică, reparaţia faţadei şi schimbarea ferestrelor construcţiei de învăţămînt (aula de torent)

Amplasată în limitele hotarelor terenului repartizat în folosinţă UTM din str. Studenţilor, 9/8, mun. Chişinău

BAP 50 din 26.06.2018. Licitație Publică nr. 18/02789 din 17.07.2018