Anunț pentru proiecte individuale Marie Sklodowska-Curie finanțate de Comisia Europeană

Proiecte individuale Marie Sklodowska-Curie reprezintă un interes pentru cercetători (postdoc și cercetători cu experiență) care doresc:

  • acumulare de cunoștințe/abilități noi;
  • Lucru în cadrul proiectelor de cercetare în Europa sau în afara Europei;
  • Dezvoltarea carierei la nivel european sau în afara Europei;
  • Reluare carierei sau revenire în Europa.

Proiect individual Marie Sklodowska-Curie este un program de cercetare și formare. Mobilitatea cercetătorului este obligatorie, iar durata variază în funcție de tipul de mobilitate (de la 1 la 3 ani). Proiect poate fi realizat într-un stat membru, într-un stat asociat sau într-un stat terț.

Anunț la proiecte pune un accent deosebit pe formarea cercetătorului (noile cunoștințe dobândite în cadrul instituției gazdă) și transferul de cunoștințe de la cercetător la instituție. Instituțiile din sectoarele academice și non-academice sunt eligibile.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 12 septembrie 2018.

Pentru mai multe detalii accesați fișierul: Anunt

(Visited 41 times, 1 visits today)