Prima săptămână a lui Iulie, o lună cu adevărat „de cuptor” pentru universități, în care se dă tonul Admiterii, aduce o veste mare: Universitatea Tehnică a Moldovei deține întâietatea la nivel național în prestigiosul clasament al citărilor de publicații științifice Google Academic – „Top Universities by Google Scholar Citations”.

Cu 5151 de citări la activ, UTM ocupă o nișă importantă în  uriaşa bibliotecă de materiale academice şi publicaţii ştiinţifice – platforma Google Scholar reprezintă un motor de căutare ce livrează versiuni digitale ale publicațiilor științifice în volum text-integral: articole, cărţi, manuale emanate din mediul academic şi de cercetare. Spre deosebire de anul trecut, când UTM era unica instituție din Republica Moldova care se regăsea în acest top important, ierarhizarea din anul curent a extins arealul de reprezentativitate al universităților de la noi, însă distanța de sute de citări față de următoarea subclasată aduce un atu valoros UTM.

Clasamentul citărilor de pe această platformă include cca 5000 de instituții de învățământ superior din întreaga lume și urmărește evaluarea activității de cercetare științifică prin colectarea datelor din primele 10 profiluri publice ale celor mai activi cercetători ai fiecărei instituții. Acest număr de profile permite realizarea unei comparații independente și transparente. Pentru a evita unele disproporții, cel mai citat autor al fiecărei instituții nu este examinat, ci doar următorii nouă. Conform acestui indicator, universitățile sunt clasificate în ordine descrescătoare.

Includerea UTM în acest ranking global  al citărilor de publicații științifice este o realizare importantă, acesta fiind folosit drept criteriu prioritar în realizarea unui nou top Webometrics al universităților, în care UTM  îi revine deocamdată locul secund.

Topul Google Academic este realizat de „Webometrics Ranking of World Universities”, la inițiativa Cybermetrics Lab – un grup de cercetare al Consiliului Superior de Investigații Științifice al Ministerului Științei și Inovării al Spaniei – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, căruia îi aparține și inițiativa lansării prestigiosului top Webometrics Ranking Web of Universities, în care UTM îi revine întâietatea printre universitățile din RM.

(Visited 4 times, 1 visits today)