Cu emoții în voci și-n priviri, zâmbete, lacrimi de bucurie și îmbrățișări au consemnat finalul celor 4 ani de studii cei peste 400 de absolvenți ai Centrului de Excelență în Construcții (CEC) din Chișinău, alături de profesori, părinți și numeroși invitați. Iar pentru ca acest „acord de final” să le deschidă poarta spre un nou început, solemnitatea de înmânare a diplomelor de absolvire a fost organizată în incinta Universității Tehnice a Moldovei, care, prin programele sale de studii, are tangențe directe cu profilul de specialitate al Centrului de Excelență în Construcții.

Salutați cordial de către Serghei ANDRONIC, prorector studii, UTM, absolvenții au primit cu bucurie vestea că în cazul în care vor opta să-și continue studiile aici vor beneficia de echivalarea disciplinelor studiate în cadrul CEC, care  constituie un total de 30 de credite academice (ECTS) – un start excelent în studierea multiplelor aspecte ale profesiei de inginer.

Dorindu-le drum bun în viață, directorul Centrului, Valeriu PELIVAN, i-a îndemnat pe absolvenți să nu uite de unde au pornit și să poarte cu mândrie titlul de absolvent al Centrului de Excelență în Construcții – o instituție cu tradiții de peste 85 de ani în sistemul învățământului profesional-tehnic autohton. Fondată pe 1 septembrie 1932, prin ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 71297, ca Şcoală Specială Tehnico-Industrială, instituția a cunoscut o singură pauză în activitatea sa – în perioada 1941-1946, și mai multe reorganizări: în 1940 – în Tehnicumul Electromecanic şi de Construcţii, în 1949 – Tehnicumul Comunal şi de Construcţii, în 1991 – Colegiul Industrial şi de Construcţii, în 2003 – Colegiul de Construcţii din Chişinău, iar în  2015 – IP Centrul de Excelență în Construcţii din  mun. Chişinău. Domnul director și-a îndemnat discipolii-absolvenți să înscrie în biografia glorioasă a CEC „Istoria de succes a Promoției-2018”.

Mesaje de încurajare în a-și continua studiile la treapta universitară pentru a-și construi ulterior o carieră de succes în domeniul profesional le-au adresat absolvenților Gheorghe CURMEI, director general, Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor; Radu MELNIC, secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, UTM; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru; conf. univ., dr. Sergiu BEJAN, decan al Facultății Urbanism și Arhitectură. Absolvenții au fost entuziasmați  de oferta de studii a UTM, care are multiple tangențe cu profilul de specialitate studiat anterior, precum și de posibilitățile de a studia 1-2 semestre în cadrul unor prestigioase universități de peste hotare, în cadrul mobilităților academice.

Intrigați de noile perspective ce se deschid în fața lor, absolvenții CEC au aplaudat îndelung prezentările reprezentanților UTM. Iar șirul lung, de câteva zeci, al absolvenților invitați în scenă pentru înmânarea diplomelor de excelență pentru performanțele înregistrate la studii și în activitățile extracurriculare ne dă încrederea că și în 2018 vom avea parte de un contingent de tineri studioși dornici să cucerească culmile succesului în studierea celei mai prestigioase și mai fascinante profesii – ingineria.

(Visited 15 times, 2 visits today)