La fine de Cireșar, am însoțit o echipă de studenți din a. II și a. III ai programului de studii „Design și tehnologii poligrafice” din cadrul Facultății Textile și Poligrafie (FTP), într-o vizită de documentare la cele mai moderne tipografii din dulcele târg al Iașilor.

Gazdele – Cornel POROSNICU, director general, Compania MEGA PRINT SRL, și  Florin DOBREA, director general, Compania RODOTEX SRL, au fost foarte receptive la solicitarea noastră, ne-au primit cu bunăvoință și ne-au însoțit în turul prin cele două tipografii, ne-au arătat produsele pe care le realizează, ne-au familiarizat cu echipamentele din dotare, ne-au prezentat procesul tehnologic și organizarea structural-funcțională a sistemului de fabricație tipografic.

Studenții au rămas profund impresionați de tipografia inteligentă a companiei RODOTEX SRL. Aici, fiecare angajat dispune de o aplicație pe telefon cu care conectează sau deconectează lumina în departamentele de producție; spațiile de producere ale tipografiei, sala de conferințe cu toate conexiunile funcționale accesibile prin intermediul aplicațiilor de pe telefonul mobil, vestiarele și recreațiile, unde angajații își petrec pauzele de masă, sunt amenajate frumos, cu gust și sunt confortabile.

Următorul popas a fost la Muzeul Științei și Tehnicii din cadrul Palatului Culturii Iași, unde au luat cunoștință de evoluția domeniului în România, raportată la scară internațională. Deplasarea noastră la Iași, România a fost posibilă datorita suportului oferit de rectoratul UTM, care ne-a asigurat cu transport.

Viorica CAZAC,

conf. univ., dr., șef Departament DTP

(Visited 35 times, 1 visits today)