Se anunţă susținerea tezei de doctor în științe economice „Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială

Pretendent: OBERȘT Ala, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. SÎRBU Ion, Academia de Studii Economice a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 13 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Tema tezei: „ Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială”

Specialitatea: 521.03 Economie și management în domeniu de activitate

Data: 12 iulie 2018, Ora: 14:00

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, Blocul de studii nr. 1,  str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, etajul 2, sala 205.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 9 lucrări științifice, 4 articole sunt publicate fără coautori.

Rezumatul tezei

(Visited 20 times, 1 visits today)