CRISTEA Elena – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: CRISTEA Elena

Conducător ştiinţific: prof. univ., dr.hab., STURZA Rodica

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-12

Tema tezei:  Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucrare”.

Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice).

Data: 3 iulie 2018; Ora: 13:00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților, nr. 9/9, aud. 5-120.

Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 8 lucrări științifice dintre care 2 articole de un singur autor publicate în reviste cu impact factor, indexate SCOPUS și o cerere de brevet de invenție.

Rezumatul tezei

(Visited 24 times, 1 visits today)