- UTM - https://utm.md -

BOAGHI Eugenia – susținerea tezei de doctor în tehnică

doctorat4

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: BOAGHI Eugenia

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr., REȘITCA Vladislav

Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-11

Tema tezei: Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării [1]”.

Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice).

Data: 3 iulie 2018; Ora: 10:00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților, nr. 9/9, aud. 5-120.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 21 articole din reviste naţionale şi internaţionale și un Brevet de invenţie, nr. 1251.

Rezumatul tezei [2]

(Visited 118 times, 1 visits today)