Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

 Pretendentă: Andronic Silvia, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. Casian Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.131.03-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”

Specialitatea: 131.03 – Fizica statistică și cinetică

Data: 03 iulie 2018, Ora: 15:00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău, str. A. Mateevici 60, biroul 122, bl. IV.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele principale ale cercetării au fost publicate în 27 de lucrări științifice, 3 articole și 1 rezumat sunt publicate fără coautori.

Rezumatul tezei

(Visited 8 times, 1 visits today)