Centrul Național de Tehnologii Spațiale UTM (CNTS) a găzduit, pe 19-21 iunie, atelierul de lucru „Conexiunea staţiilor terestre ale CNTS cu Institutul de Științe Spațiale şi alte centre spațiale din rețeaua europeană”, organizat în cadrul proiectului bilateral UTM-ROSA 09/R „Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spaţiale” implementat în conformitate cu Programul de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare din România.

Prezent la eveniment, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat UTM, a felicitat consorțiul cu prilejul realizării obiectivelor stabilite în proiect și i-a chemat pe parteneri să continue colaborarea științifică și pe alte dimensiuni ce țin de tehnologiile spațiale.

Pe parcursul a trei sesiuni, participanții la atelier, sub îndrumarea moderatorului, conf. univ., dr. Nicolae SECRIERU, vicedirector al CNTS, au trecut în revistă rezultatele cercetărilor și activitățile practice derulate pe parcursul a doi ani și au punctat noi domenii de colaborare. De asemenea, au efectuat o vizită de documentare în laboratoarele CNTS, stațiile terestre, Observatorul UTM, Centrul de Excelență Tekwill.

 

(Visited 5 times, 1 visits today)