La finele anului academic 2017-2018 trei din cele nouă facultăţi ale UTM au anunţat concursul de ocupare a funcţiilor de decan. Pe 19 iunie 2018 Senatul UTM a validat rezultatele alegerilor celor trei decani noi.

Rafael CILOCI, conferențiar universitar , doctor în științe economice, este noul decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Business (FIEB).

Victor GROPA, lector superior, doctor în științe, a venit în fruntea Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE).

Sergiu BEJAN, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, a preluat conducerea Facultății Urbanism și Arhitectură (FUA).

Senatul a aprobat și alegerea a trei șefi de departamente.

În fruntea Departamentului Procese, Mașini și Aparate Industriale din cadrul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a venit conf. univ., dr. în științe tehnice Natalia ȚISLINSCAIA.

Conducerea Departamentului Oenologie din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor a fost preluată de către  prof. univ., dr. hab. Nicolae TARAN.

Noul șef al Departamentului Drept din cadrul Facultății Construcţii, Geodezie și Cadastru a devenit dr. Ina BOSTAN.

***

De la tribuna Senatului, rectorul UTM Viorel BOSTAN a felicitat decanii facultăților Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) și Inginerie Economică și Business (FIEB) – Victor POGORA și Vasile MAMALIGA, ale căror mandate au expirat, mulțumindu-le pentru activitatea prodigioasă.

La rândul lor, dnii Pogora și Mamaliga au adus mulțumiri administrației UTM și facultăților pentru susținere în implementarea cu succes a obiectivelor Universității, menționând că rămân alături de comunitatea academică pentru bunul mers înainte al UTM.

***

În aceeași ședința a Senatului UTM din 19.06.2018, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel BOSTAN, a înmânat diplome, premii bănești și tricouri personalizate cu logo-ul Universității învingătorilor Concursului „Tânărul creator”, dedicat elevilor şcolilor, liceelor şi Centrelor de Excelență în domeniile „Creativitatea tehnică” şi „Creativitatea artistică”.

(Visited 11 times, 1 visits today)