NICOLAEV Pavel – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: NICOLAEV Pavel

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. NASTAS Vitalie

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.273.02-01

Tema tezei  „MĂSURĂTOARE DE IMPEDANŢĂ CU REZONANŢĂ SIMULATĂ ÎN COORDONATE CARTEZIENE”

 Specialitatea 273.02 – Metode şi  sisteme de control în metrologie

 Data – 30 iunie 2018,   ora 12.00

Local: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, blocul de studii Nr.1, aud. 1-205

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. În baza cercetărilor efectuate au fost publicate 17 de lucrări științifice dintre care 9 – de un singur autor, au fost obținute 10 brevete de invenție, iar rezultatele au fost prezentate şi incluse în cataloagele a 14 expoziții internaționale de invenţii.

Rezumatul tezei

(Visited 45 times, 1 visits today)