Pentru studenți anul de studii s-a încheiat, dar pentru doctoranzi și cadrele didactice – continuă. Acum e rândul lor să învețe. La Centrul de Reușită Universitară al UTM (director: lector universitar Mariana CEREPANOVA) a demarat atelierul didactic „Principii și practici de comunicare tehnico-științifică”, organizat cu suportul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) și UTM.

Pe parcursul a două zile, în cadrul a opt sesiuni, audienții – 25 de angajați ai Universității Tehnice a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și Universității Agrare de Stat din Moldova, instituții de învățământ afiliate AUF, vor lua cunoștință de etapele, principiile și metodele de redactare a unei comunicări tehnico-științifice. Îi va susține în acest demers prof., dr. Margareta FLORESCU, director al Institutului de Cercetări Avansate al Academiei de Studii Economice din București, care a acumulat un bogat laborator de creație în acest sens.

La eveniment participă Roxana ȚURCANU-TOLOMEY, coordonator al Antenei AUF – Chișinău, și  conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA, șef Departament Alimentație și Nutriție, FTA, directorul Filierei Francofone „Technologies Alimentaires”.

(Visited 15 times, 1 visits today)