Inaugurată în anul 2016 și ajunsă deja la ediția a treia, Gala șefilor de promoție – 2018 a creat și de astă dată o atmosferă de sărbătoare, binevoitoare și caldă, cu sentimente de bucurie și profundă trăire sufletească.

Omagiații – cei 10 șefi de promoție ai UTM, proaspeți ingineri licențiați, care reprezintă cele 9 facultăți ale UTM și o nouă promoție de la studii integrate în arhitectură: Maricica VASILIŢA (IMTC-141, FET), ROTARI Iulian (EE-141, FEIE), Eugeniu SCLIFOS (FI-141, FCIM), Maria NAŢIBULINA (TMAP-142, FTA), Tudor CRISTEA  (MIFSC-141, FIMIT), Lilia SOCOLOV (ISACGV-141, FUA), Maria SOVA (ARH-123, FUA), Doina-Cezara ALBU (IMC-1405, FCGC), Catalina GRIŢCO (C-151, FIEB) și Lilia ABABII (gr.DVI-141, FTP), au fost invitați la un dialog de la egal la egal cu rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector finanțe și relații internaționale, Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare.

Salutându-i cordial, rectorul și prorectorii i-au felicitat pe cei 10 tineri merituoși cu prilejul încheierii cu succes a studiilor și le-au urat să mențină cadența excelenței și în continuare. Mai întâi la studiile de master, unde, în semn de apreciere și susținere a efortului lor excepțional, îi așteaptă câte un laptop din partea administrației UTM, cu transmitere în posesie personală la finele studiilor. De aceeași sârguință și dedicație vor avea nevoie și în cucerirea multor altor piste în viață, iar ei au dat deja dovadă că au puterea, entuziasmul și abnegația necesară. Printre subiectele abordate au fost sugestii privind organizarea procesului educațional pe bază de probleme și centrat pe student, modernizarea cursurilor și programelor de licență, soluții de implementare a triplei misiuni universitare: educație, cercetare și soluționarea problemelor societății, organizarea practicii de producție, promovarea imaginii facultăților în societate și, în special, în mediul potențialilor studenți, eficientizarea valorificării potențialului centrelor de excelență Tekvill și ZIPhous, altoirea spiritului combativ corporativ la absolvenții UTM și întreținerea unor legături cât mai strânse cu Alma Mater, organizarea traiului și odihnei studenților, antrenarea lor în activități extracurriculare educaționale, de cercetare, culturale, sportive și de voluntariat.

Tinerii ingineri au exprimat profunde sentimente de gratitudine UTM pentu pregătirea lor profesională, iar conducerea UTM le înmânat diplome și suvenire cu logoul instituției.

(Visited 9 times, 1 visits today)