Pe 14 iunie, în incinta Centrului TEKWILL, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI), Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) și Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL au semnat Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea educației digitale în învățământul general.

Prezenți la eveniment, ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova – Monica BABUC, ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova – Chiril GABURICI, rectorul Universității Tehnice a Moldovei – Viorel BOSTAN, vicedirectorul executiv al ATIC – Irina ORIOL, precum și potențiali parteneri și beneficiari ai inițiativelor preconizate, au subliniat importanța acestui document, reiterând inițiativa Guvernului Republicii Moldova privind implementarea soluțiilor inovative și a tehnologiilor informaționale în educație, obiective majore stipulate și în Strategia Educația 2020.

Prin semnarea acestui Memorandum, părțile își consolidează eforturile pentru implementarea educației digitale în învățământul general, promovarea inovației pedagogice, sporirea interesului elevilor pentru cariere în domeniile științei, tehnologiei și ingineriei, prin promovarea și implementarea metodelor de instruire creativă.

În acest sens, documentul presupune includerea disciplinei educație digitală începând cu clasa I-a în toate instituțiile de învățământ preuniversitar, extinderea la nivel național a proiectului inovator „TwentyTu” și facilitarea includerii în curricula școlară a unor programe moderne de instruire, astfel încât 80 de mii de elevi din Republica Moldova să absolvească cel puțin unul din următoarele cursuri opționale: antreprenoriat, programare software, Inteligență Artificială, deprinderi intelegente (soft skills), gândire analitică.

De asemenea, se are în vedere susținerea elaborării suporturilor didactice digitale; dotarea școlilor din Republica Moldova cu echipamente necesare pentru introducerea educației digitale la ciclul primar; sporirea interesului și motivarea elevilor prin implementarea metodelor interactive de învățare și a echipamentelor TIC; racordarea educației TIC din Republica Moldova la cerințele actuale ale pieței muncii etc.

Acțiunile de dotare a instituțiilor de învățământ cu material didactic necesar, tehnică de calcul performantă, elaborarea conținuturilor digitale relevante, intensificarea utilizării TIC în educație și orientarea în carieră vor fi și ele o parte importantă a colaborării dintre semnatari.

MECC a demarat procesul de reformă curriculară, care prevede reconceptualizate mai multor discipline școlare, inclusiv introducerea modulului obligatoriu de „Educație digitală” în cadrul disciplinei școlare „Educație tehnologică”, începând cu clasele a I-a și introducerea modulului obligatoriu „Robotica” în cadrul disciplinei școlare ,,Educație tehnologică”, începând cu clasa a IV-a.

(Visited 11 times, 1 visits today)