Cu 3 medalii de aur, 3 medalii de argint și 1 de bronz au revenit acasă dr. Oleg CIOBANU și dr. Radu CIOBANU, conferențiari universitari în cadrul Departamentului Bazele Proiectării Mașinilor, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.  

În zilele de  7-9 iunie 2018, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a organizat Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret (Innovation and Creative Education)  ICE-USV-2018. În componența a 8 echipe de creație reprezentând Universitatea Tehnică a Moldovei, tinerii cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi, doctori în științe (cu vârsta maximă – 35 de ani) au participat cu 8 exponate, menționate la justa valoare: cu 8 brevete, 3 medalii de aur, 3 de argint și 2 de bronz.

ICE-USV – 2018 și-a propus promovarea și încurajarea invențiilor și creației științifice studențești, diseminarea exemplelor de succes privind educația creativă, creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii a importanţei şi contribuției aduse de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică, sporirea interesului tinerei generaţii pentru inovare în toate domeniile cunoașterii, stabilirea unor punți de legătură între tineri cu preocupări comune din diferite țări, punerea în valoare a elementelor de inovare şi inventică ce au ca autori tinerii cercetători. La ediția a doua din anul curent a Târgului au participat centre universitare din București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu, Brașov și Suceava, Republica Moldova, Iran, Maroc, Indonezia, China, USA, Franța, Rusia, Bulgaria, Polonia și Ucraina cu 70 de exponate, care pe 8 iunie au fost vernisate într-o prestigioasă expoziție.

(Visited 19 times, 1 visits today)