Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent CALMÎCOV Igor 

Conducător ştiinţific conf. univ., dr., Zaporojan Sergiu

Consiliul ştiinţific specializat D 31.232.01-02

Tema tezei: „SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU SISTEME DE MĂSURARE ȘI CONTROL ÎN PRODUCEREA ȘI APLICAREA MICROFIRELOR”.

Specialitatea: 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale.

Data: 21 iunie 2018, Ora 15:00

Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul de studii Nr. 3, aud. 208
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 33 articole din reviste naţionale şi internaţionale, cu volum total de 2,96 coli de autor.

Rezumatul tezei

(Visited 3 times, 1 visits today)