Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse din cadrul UTM a găzduit, astăzi, o ședință de lucru cu participarea rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN; Dinu ŢURCANU, prorectorului pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare; prof. univ., dr. Maria GHEORGHIŢĂ, CDSI; conf. univ., dr. Valentina BULGARU, decan, Facultatea Textile și Poligrafie; ing. Paul-Vincent ALBEROLA și ing. Olga RUDI, angajați ai ARTIFEX SRL; conf. univ., dr. Carolina TIMCO, director ZIPhouse; Natalia IACHIMOV, manager business development GIZ; șefii de departamente conf. univ., dr. MARCELA IROVAN și conf. univ., dr. Olga SUGAC.

Participanții la discuție au trecut în revistă activitățile desfășurate în industria Fashion de către cei doi parteneri și au identificat domeniile de colaborare în vederea integrării educației, științei și inovării cu mediul de afaceri, în special activitățile ce țin de domeniile educație și știința modei, elaborarea unor programe de studii racordate la industriile și practicile moderne și pregătirea unor cadre profesionale de înaltă calificare.

La finalul întrevederii, Universitatea Tehnică a Moldovei și Fabrica de confecție SC ARTIFEX SRL din or. Focșani, jud. Vrancea, au încheiat un acord de parteneriat, în care părțile au convenit să-și conjuge eforturile pentru a colabora pe următoarele dimensiuni: promovarea activităților educaționale de formare inițială și formare continuă în domeniul teoriei și practicii ingineriei industriale textile; îmbunătățirea relevanței programelor de studii pentru satisfacerea cerințelor pieței muncii și societății bazate pe cunoaștere; organizarea stagiilor de practică în cadrul programului de studii universitare de licență și a stagiilor de informare-instruire pentru corpul profesoral; atragerea specialiștilor companiei în procesul educațional și de cercetare; stimularea interesului absolvenților pentru studierea proceselor tehnologice ce constituie profilul companiei cu perspectiva de a fi angajați în câmpul muncii în cadrul Companiei, alte prevederi, care urmează a fi precizate și realizate în perioada 2018-2020.

Specializată în confecţii textile, tricotaje, accesorii și genţi din piele, ARTIFEX produce exclusiv pentru sectorul de piaţă High-End. Este o companie Eco Friendly, folosește cea mai avansată tehnologie ca și echipamente de producţie și este recunoscută pe piață ca un producător de tricotaje de cea mai bună calitate, folosind doar tehnologia de vârf din domeniu.

(Visited 21 times, 1 visits today)