Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul își serbează „ziua de naștere”. Cu prilejul împlinirii a 19 ani de la fondare, Universitatea a acordat prestigiosul titlu Doctor Honoris Causa cunoscutului profesor universitar,  doctor habilitat în științe economice, prorector UTM finanțe și relații internaționale, dnei Larisa BUGAIAN.

Tradițional, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Universității, sunt onorate personalități marcante ale științei, culturii, implicate în procesul de pregătire a tinerei generații, cărora li se acordă onorificul titlu Doctor Honoris Causa. În anul curent, în premieră, acest titlu a fost conferit unei personalități care s-a remarcat în domeniul economiei.

Cu această ocazie, în incinta Universității, a fost organizată o ceremonie festivă, la care numeroși studenți și profesori au venit pentru a aduce sincere felicitări omagiatei. Rectorul,  prof. univ., dr. hab. Andrei POPA, a menționat că înaltul titlu se acordă prin hotărârea Senatului din 15 martie 2018, pentru contribuția deosebită la dezvoltarea științei și practicii economice și antreprenoriale, precum și pentru promovarea calității și modernizării învățământului superior din Republica Moldova.

În discursul său „Oratio Gratitudinis”, axat pe ecosistemul antreprenorial universitar,  dna Larisa BUGAIAN a mulțumit și și-a arătat disponibilitatea de a îndreptăți prin noi proiecte onoarea acordată.

La ceas de aleasă sărbătoare aniversară, ținem să aducem un omagiu Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanților săi merituoși, dorind mulți ani în dăinuire discipolilor și dascălilor săi de excepție!

(Visited 16 times, 1 visits today)