Salutând cordial participanții la ședința solemnă consacrată inițierii colaborării dintre UTM și Uniunea Micilor Producători de Vinuri „Dionysos” din RM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a apreciat înalt activitatea Facultății Tehnologia Alimentelor cu mediul de afaceri, calificând-o drept model pentru toate facultățile. În altă ordine de idei, domnia sa a menționat că, în conformitate cu Strategia de dezvoltare a instituției, se depun eforturi considerabile pentru a implementa integral misiunea privind pregătirea cadrelor și efectuarea cercetărilor științifice, ambele obiective orientate spre soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea. Semnarea unui document cadru cu UMPV„Dionysos” va contribui la promovarea performanțelor în domeniul vitivinicol, care la zi întrunește 26 de agenți economici.

Memorandumul de colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Uniunea Micilor Producători de Vinuri din Moldova „Dionysos” a fost semnat de domnii Viorel BOSTAN și Dan PRISĂCARU, cu termen de aplicare de trei ani.

Printre principalele activități ce urmează a fi derulate se numără:

Facilitarea instruirii şi transferului de cunoștințe şi abilități către studenți și angajații din întreprinderile UMPV„Dionysos” pentru sporirea competitivității vinurilor autohtone;

Organizarea activităților de mentorat pentru studenții și masteranzii UTM pe perioada realizării practicii de producție;

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale studenților prin metoda „Învață din practică”;

Prestarea de către Departamentul oenologie  la solicitarea membrilor UMPV „Dionysos” a serviciilor de consultanță, analiză și testare a  produselor vitivinicole în vederea asigurării unui control al calității și respectării tehnologiilor moderne de producere a vinurilor;

Dezvoltarea reciprocă a capacităților instituţionale ș.a.

La eveniment au fost prezenți  Liliana DASCALIUC, șeful Serviciului politici și reglementări în domeniul produselor sectorul vitivinicol și băuturilor, conf.univ., dr. Vladislav REŞITCA, decan FTA, reprezentanți ai Filierei vinului și mass-media, cadre didactice, studenți și membri ai UMPV „Dionysos”.

Ceremonia de semnare a Memorandului s-a încheiat pentru toți participanții cu o excursie de documentare în laboratoarele și Centrul de minivinificație, avându-l pe post de ghid pe  profesorul universitar, doctor în științe tehnice Anatol BALANUȚĂ, șef Departament enologie, FTA.

(Visited 5 times, 1 visits today)