6 studenți absolvenți ai programului de studii „Mașini și aparate în industria alimentară”, gr. MAIA-141, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi s-au prezentat astăzi în fața Comisiei de Licență pentru a susține examenul final – teza de diplomă.

A fost de-a dreptul un examen al maturității, absolvenții demonstrând nu doar cunoștințe teoretice profunde, dar și abilități practice, materializate în proiectarea și elaborarea unor instalații de laborator și pentru produceri în serie în domeniul de specialitate – industria alimentară. Elaborările au necesitat un efort asiduu, pe parcursul ultimilor doi ani, studenții implicându-se plenar în proces – realizarea proiectului, stabilirea de sine stătătoare a dimensiunilor, selectarea combinațiilor de metale,  construind aparatele de la prima piuliță până la etapa finală – punerea în funcțiune.

Efortul lor a fost apreciat pe măsură – cu note între 8 și 10. Surpriza cea mare a examenului a venit însă din partea unui agent economic. Ruslan ȚĂRNĂ, directorul operațional al companiei „Efes Vitanta”, cel mai mare producător de bere din Moldova, a oferit 3 premii a câte o mie de lei autorilor celor mai originale lucrări. Iar surpriza nu a constat doar în acordarea premiului ca atare, ci și în modalitatea de selectare a deținătorilor acestora: primii doi fiind aleși de către reprezentantul companiei, care a dat prioritate lui Emil BARBAROȘ și Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, iar cel de-al treilea premiant urma să fie ales de către înșiși studenții, care au avut nevoie de minute bune pentru deliberări, în cele din urmă exprimându-se unanim în favoarea lui Petru TIMCOV.

Gestul directorului de la „Efes Vitanta” nu este deloc întâmplător. Dl Ruslan ȚĂRNĂ este el însuși absolvent al specialității MAIA (promoția 1999). Și-a făcut aici și doctoratul. Le și predă studenților de la anii II și III două discipline de studii – „Managementul industrial” și „Economia ramurii (în industrie)”. Menține o legătură permanentă cu Facultatea, în special cu Departamentul Procese, Mașini și Aparate Industriale, și cunoaște potențialul absolvenților acesteia. Îi invită să-și facă stagiile de practică la companie (câte 7-8 stagiari anual), apoi îi invită și la lucru, susținând pe parcurs avansarea lor în carieră. Iar în anul curent a lansat inițiativa premierii autorilor celor mai originale trei teze de licență, fiind încântat de reușita acestora. Emil BARBAROȘ și Gheorghe CĂPĂȚÂNĂ, sub egida conducătorului științific, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, au elaborat câte o instalație de laborator pentru studiul de funcționare a elevatorului cu cupe și, respectiv, pentru studiul procesului de separare pneumatică a cerealelor, iar Petru TIMCOV, având-o în calitate de conducător științific pe conf. univ., dr. Natalia ȚISLINSCAIA, și-a propus să-și aducă contribuția la proiectarea liniei de producere a pâinii de secară cu productivitatea de 50kg/h. Domnul director și profesor ȚĂRNĂ spune că va fi cu ochii pe ei și pe parcursul studiilor de master, punându-și mari speranțe în evoluția lor de mai departe.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)