- UTM - https://utm.md -

Au demarat examenele de licență

La Universitatea Tehnică a Moldovei a sosit cea mai responsabilă perioadă – numărătoarea absolvenților. În anul curent, în fața comisiilor la examenele de licență se vor prezenta 1588 de absolvenți, care pe parcursul a patru sau șase ani, în funcție de specialitate, au studiat una din cele 65 de programe de licență.

Cei mai mulți studenți vor absolvi Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică – 325 tineri ingineri sunt gata să activeze în domeniul TIC – cea mai dinamică ramură a economiei naționale: inginerie software și automatică, informatică și ingineria sistemelor, microelectronică și ingineria biomedicală.

Pe locul doi se plasează Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru – 217 absolvenți vor îmbrățișa domeniile inginerie civilă și geodezie, inginerie, management și evaluarea imobilului, drept.

Facultatea Tehnologia Alimentelor are 214 absolvenți – ingineri în domeniile enologie, tehnologia produselor alimentare, alimentație și nutriție, care sunt așteptați în restaurante, la întreprinderile industriei alimentare, micul business din alimentația publică.

La mare căutare vor fi și cei 212 ingineri – absolvenți ai Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi; 174 ingineri licențiați ai Facultății Electronică şi Telecomunicaţii; 186 viitori arhitecți, urbaniști și ingineri – discipoli ai Facultății Urbanism şi Arhitectură; 174 ingineri – specialiști în electroenergetică, electromecanică și termoenergetică, absolvenți ai Facultății Energetică şi Inginerie Electrică.

83 de ingineri în industria fashion, design și tehnologii poligrafice vor absolvi Facultatea Textile și Poligrafie. Iar domeniul economiei, contabilității, marketingului și administrării businessului în industrie și construcții va fi completat cu 58 de discipoli ai Facultății Inginerie Economică şi Business.

Pe parcursul a 54 de ani, de la înființarea în 1964 a Institutului Politehnic din Chișinău, actualmente Universitatea Tehnică a Moldovei până în prezent cea mai mare instituție de învățământ tehnic superior din RM a scos la rampă circa 90 mii de ingineri, care contribuie la dezvoltarea economiei practic în toate localitățile țării.

(Visited 27 times, 1 visits today)