În perioada 30 mai – 2 iunie 2018 Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi  găzduiește ediția a XXII-a a Conferinței internaționale în domeniul ingineriei industriale inovative și energeticii (Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference IManEE 2018).

Evenimentul se desfășoară sub genericul „Realizările științifice se consacră consemnării unui centenar de la Marea Unire” și este organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Piteşti, Universitatea Politehnica din București; Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea Macedoniei de Vest, Grecia.

Salutând audiența din partea conducerii UTM, în deschiderea oficială a evenimentului, prof. univ., dr. hab. Mircea BERNIC, prorector pentru cercetare și doctorat,  a menționat că demarând inițial ca un eveniment științific de însemnătate locală, de-a lungul anilor a devenit o veritabilă platformă științifico-didactică – inovativă, cu rezonanță internațională. Anul acesta participă cercetători și profesori din 21 de țări. Tradițional, aici sunt validate rezultatele științifice obținute, are loc un schimb larg de experiență și se leagă noi prietenii, care, în consecință, tot mai frecvent, finalizează cu formarea unor clustere ce implementează  valoroase proiecte internaționale de cercetare.

În cadrul a trei ședințe plenare au fost audiate și examinate 7 rapoarte științifice. Din partea UTM acad. Ion BOSTAN, director, Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale, a prezentat un amplu raport pe tema: „Transmisiile planetare precesionale: de la conceptul funcțional la aplicații”.

Pe parcursul a două zile participanții la conferință au audiat peste 240 de comunicări științifice, enunțate în cadrul a zece secțiuni tematice, și au avut parte de un amplu program cultural.

(Visited 20 times, 1 visits today)