Acord de colaborare UTM – Fujikura

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Santiago RODRIGUEZ, președinte și CEO Fujikura Automotive Europe GmbH, au semnat astăzi un Acord de parteneriat în domeniul învățământului, științei, elaborării și realizării unor programe de învățământ corelate cu industriile și practicile moderne în vederea asigurării economiei naționale cu cadre profesioniste.

Potrivit angajamentelor contractuale, Fujikura Automotive MLD SRL va oferi studenților locuri pentru stagii de practică în conformitate cu profilul ales, acces pentru personalul didactic la studierea procesului tehnologic, va realiza o serie de activități ce decurg din prevederile Acordului. Totodată, UTM își propune să promoveze imaginea Fujikura în cadrul facultăților cu profil industrial și să stimuleze interesul studenților/absolvenților pentru o eventuală angajate în cadrul Companiei.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența dnei Angela PILIUGHIN, director general Fujikura Automotive MLD SRL, dlui Veaceslav ŞUTCHEVICI, consilier al Guvernului Republicii Moldova în politici economice, manager componenta „Promovarea investițiilor”, dlui conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, șef Centru Formare Continuă, UTM, și dlui Nicolae MICȘANSCHI, șef secție  relații cu întreprinderile, CEGHID-UTM.

Compania FUJIKURA este specializată în producerea echipamentelor și utilajului pentru domeniile telecomunicații, energetică, industrie, electronică digitală și transporturi. Managera companiei de la Chișinău, Angela PILIUGHIN, este absolventă a Facultății Energetică și Inginerie Electrică  a UTM, promoția-1996.

(Visited 125 times, 1 visits today)