Dinu ȚURCANU – prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare

Începând de marţi, 29 mai, Universitatea Tehnică a Moldovei are un nou prorector. În şedinţa Senatului, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a anunţat despre numirea dlui Dinu ŢURCANU, şef Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii, în funcţia de prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare.

În domeniul parteneriatelor cu mediul academic, dl Dinu ŢURCANU, preia ștafeta de la un profesionist cu renume, care s-a dedicat timp de 24 de ani prorectoratului pentru formare continuă în cadrul Universităţii – conf. univ., dr. Valentin AMARIEI.

Responsabilitatea pentru aceste subiecte importante nu putea reveni decât unei persoane care s-a remarcat în timp prin experienţe multiple în domeniile vizate. Aşadar, în perioada administrării Direcţiei TIC, d-sa a contribuit esenţial la crearea numeroaselor facilităţi prin resursele informatice puse la dispoziţie, exprimându-și astfel interesul constant pentru a susține prin metode moderne un proces educațional performant: implementarea Office 365 for Education, instruiri ale cadrelor didactice universitare în baza cursurilor autorizate ale programului Cisco NetAcad, în incinta Tekwill, realizarea reţelei Wireless corporative în corpul administrativ, prin implicarea personală au fost negociate şi semnate importante contracte de donaţie, prin care Universitatea Tehnică a Moldovei a primit un lot impunător de tehnică de calcul şi echipamente IT (grupul Schneider Electric, BC Victoriabank SA, BC Moldova-Agroindbank SA), a negociat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) transmiterea în comodat a 16 calculatoare Apple MAC către noile săli de studii PBL (Problem Based Learning), inaugurate la UTM. Cu suportul său, Bitdefender, cel mai mare producător român de software şi NEC Corporation, a investit în dotarea unui laborator de securitate cibernetică. În baza parteneriatului cu compania „Allied Testing” din Chişinău, studenţii şi profesorii Universităţii pot accesa programul „Microsoft Imagine” al corporaţiei Microsoft: programul include accesul la o gamă largă de instrumente moderne de dezvoltare, produse software și servicii ale companiei Microsoft cu licenţă gratuită!

Dl Dinu Țurcanu activează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei de 16 ani. Pe parcursul activităţii sale a manifestat un interes sporit față de activitatea didactică, promovarea studiilor de calitate, măiestrie profesională și perseverență, asigurând diverse discipline pe segmentul TIC, în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații şi Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Este autor a peste 60 de publicaţii ştiinţifice, 8 lucrări didactico-metodice și suporturi de curs.

Noul prorector a participat la peste 35 de cursuri de training și calificare profesională atât în cadrul instituțiilor din țară, cât și peste hotare (Training of trainers: Entrepreneurship. Starting a business – Moldova; Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) course – Moldova; cursuri de recalificare Pedagogie Profesională – Moldova; Exchanging IT Teaching Experience – National American University, USA; Promoting quality culture in higher education institutions on both sides of the river Nistru/Dniestr – Ukraine; European trends in teaching and learning – France; Training course and Seminar on Vocational Education Management – Republic of China; Training course in academic ethics and responsible supervision – Estonia; Training course in Management of IT project – Moscow State Technical University N.E.Bauman; Advancements in the theory of economic decisions under risk and uncertainty conditions, Romanian Academy – România; Cisco Unified Computing System, Global Knowledge – United Kingdom; Competitively Selling Cisco Collaboration Solutions – Ukraine; ICT Policy and Quality Assuring within HEI of Moldova and the Czech Republic – Czech Technical University in Prague; Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education, Kingston University, training session „Higher Education Development”, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden etc.)

Este şi deținător al celor mai prestigioase Certificări Internaționale în domeniul TIC: Cisco Systems – CCENT, CCNA Routing & Switching, CCNA Data Center, CCDA, CCNA Security, CCNP, CCDP, CCNP Security, CCNP Collaboration, Cisco Certified Academy Instructor; Hewlett Packard – Accredited Integration Specialist, Accredited Solutions Expert, Accredited Systems Engineer, Accredited Technical Professional, Master Accredited Solutions Expert; Microsoft – „Microsoft Certified Professional” şi „Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365”.

De-a lungul timpului a fost apreciat cu numeroase diplome de onoare şi distincţii în cadrul concursurilor naţionale şi internaționale din domeniul TIC. În anul 2016, cu prilejul Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor şi Societăţii Informaţionale, a fost decorat cu titlul onorific de „Maestru în Tehnologia Informației și Comunicații”, de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în comun cu Federația Sindicatelor din Comunicații, iar în 2017, în contextul marcării Zilei internaționale a lucrătorului din învăţământ, dlui Ţurcanu, i-a fost conferită Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova, pentru rezultate remarcabile în activitatea didactică, promovarea studiilor de calitate, măiestrie profesională și perseverență în implementarea politicii de stat în domeniul educației. 

 

Dinu Turcanu result

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU