În zilele de 17-20 mai, Universitatea Tehnică a Moldovei a găzduit întrunirea reprezentanților a 10 universități partenere în proiectul „Water Harmony II” – „Armonia apei II” (2016-2019), aceștia aducând în Moldova, inclusiv la UTM, experiența în domeniul apei din 7 țări: Belarus, Kazahstan, Kârgâstan, Norvegia, Tadjikistan, Ucraina, R. Moldova.

Este un proiect ce își propune integrarea în educaţie, cercetare, inovare şi antreprenoriat (Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship) prin dezvoltarea curriculumului, îmbunătățirea instrumentelor de predare-învățare, metodologiilor și abordărilor pedagogice, utilizând cele mai bune practici de predare a disciplinelor de studii în domeniu, cum ar fi „Tratarea apei”; „Epurarea apelor uzate”; „Managementul apei” etc. Totodată, proiectul se concentrează pe parteneriatele cu instituțiile publice și private și implicarea acestora în dezvoltarea capacităților de cercetare-inovare, organizarea stagiilor de practică și de cercetare, cu un accent vădit pe cerințele forței de muncă.

Proiectul este coordonat de către prof. Harsha RATNAWEERA de la The Norwegian University of Life Sciences, As, Norway, iar la UTM – de către Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului din cadrul Facultății Urbanism și Arhitectură. În cadrul proiectului, studenții și masteranzii programului de studii „Alimentări cu apă și canalizare” au posibilitatea al treilea an consecutiv sa-și realizeze practicile de vară la Universitatea de Științe ale Vieții din Norvegia.

Subliniind importanța proiectului, rectorul UTM Viorel BOSTAN a menționat în cadrul întrunirii că UTM își axează activitatea atât pe pregătirea profesională, de specialitate a studenților, cât și pe educarea unei noi mentalități în spiritul libertății de gândire și acțiune, al pragmatismului și eficienței vieții. În acest context un accent deosebit se pune pe colaborarea cu alte instituții de învățământ și centre de cercetare.

Întrunirea a culminat cu semnarea unor contracte de colaborare cu toate cele 10 universități partenere în proiect.

(Visited 3 times, 1 visits today)