Prof. Peter SCHARFF, rectorul Universității Tehnice (UTI) din ILMENAU, Germania, însoțit de colegii săi – dr. Frank MARCH, dr. Heiner DINTERA, dr. Detlef STREITFERDT, dr. Heinz-Dietrich WUTTKE, Marion WUTTKE și de prof. Adrian GRAUR, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, au efectuat în data de 27-29 mai  o vizită de lucru în RM. La Universitatea Tehnică a Moldovei, oaspeții s-au întreținut cu prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii, și prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale.

Examinând implementarea acordului de parteneriat dintre cele două instituții, în urma unui dialog amical, părțile și-au împărtășit experiența acumulată privind autonomia universitară; au trecut în revistă măsurile întreprinse în vederea înzestrării laboratoarelor cu echipament și utilaje moderne, perfecționării corpului didactic, utilizării pe scară largă a mijloacelor TIC de instruire și cercetare; au identificat direcțiile comune de interes reciproc de intensificare a colaborării și activitățile ce urmează a fi întreprinse în viitor în vederea pregătirii inginerilor conform exigențelor standardelor educaționale, corelate cu Procesul  Bologna și solicitările mediului de afaceri.

Prof. Peter SCHARFF a prezentat în fața studenților de la FCIM comunicarea „Universitatea Tehnică din ILMENAU și UTM – oportunități de colaborare și activități derulate în comun”, iar dr. Detlef STREITFERDT a ținut o prelegere cu genericul „Viitorul softurilor inginerești”.

Dr. Heiner DINTERA a vizitat Departamentul Limbi Moderne și s-a întreținut cu dr. Svetlana CATERENCIUC, șef DLM, și lectorul Aurica SCOLNIC.

Pe parcursul sejurului, partenerii din Germania au făcut o excursie de documentare la Facultatea de Calculatoare, Informatică și Microelectronică,Facultatea Tehnologia Alimentelor, Centrul TEKWILL, FabLab Chișinău, au luat cunoștință cu exponatele din Parcul muzeu sub aer liber.

(Visited 3 times, 1 visits today)