Anunț de participare – Materiale electrice BAP 77 din 29.09.2018. Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 18/04585 din 11.10.2018