Hotărârile Senatului din 24 aprilie 2018

  1. Cu privire la predarea şi studierea ştiinţelor fundamentale: analiza situaţiei, probleme existente şi căi de rezolvare
  2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master în cadrul UTM
  3. Cu privire la aprobarea Cartei UTM în nouă redacţie
  4. Cu privire la aprobarea Contractului de transmitere în administrare a spaţiilor încheiat între UTM şi IP Centrul de Instruire şi Inovaţii TJC – TEKWILL
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentelor UTM
(Visited 7 times, 1 visits today)