A avut loc prima ședință a Consiliului Coordonator de Formare Continuă al UTM, constituit recent.

În componența Consiliului activează reprezentanți ai tuturor structurilor didactice ale UTM.

„Cu implicarea mai activă a acestora se vor ameliora activităţile de formare continuă  a personalului  agenților economici şi a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic, ceea ce va conduce la dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu întreprinderile, instituţiile de învăţământ profesional tehnic, iar în urma unei mai bune cunoaşteri a problemelor întreprinderilor se va înregistra un  efect pozitiv și  asupra instruirii studenţilor”, consideră conf. univ., dr. Valentin AMARIEI, prorector pentru formare continuă şi parteneriate, UTM.

Participanții la ședință au discutat despre activităţile de formare continuă la UTM şi sarcinile Consiliului; au examinat o comunicare privind experienţa organizării formării continue a cadrelor didactice, au luat cunoștință cu actele normative, ce reglementează activităţile de formare continuă, au aprobat planul de lucru al  Consiliului Coordonator de Formare Continuă UTM pentru perioada de până la finele anului 2018.

Centrul Universitar de Formare Continuă al UTM  activează din septembrie 1994. Pe parcursul a 24 ani de activitate aici au fost perfecționate cca 50 mii de persoane, inclusiv 38 mii manageri și specialiști din economia națională și 12 mii cadre manageriale și cadre didactice din instituțiile de învățământ secundar profesional și colegii de profil tehnic.

(Visited 5 times, 1 visits today)