Târgul locurilor de muncă şi stagiilor de practică, ajuns astăzi la a XVI-a ediție, le-a oferit studenților UTM posibilitatea să comunice cu reprezentanţii a peste 120 de companii. Efortul se datorează Centrului Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră, decanatelor, dar și ANOFM şi OFM Chişinău – partenerii permanenți ai evenimentului.

Cele mai generoase oferte de muncă şi stagii au enunțat companiile SE Bordnetze – SEBN MD; Piroterm-Casa Caldurii; Moldtelecom, Cedacri InternationalDI & TRADE Engineering; Pedersen & Partners; IP Agenția Servicii Publice; Carol Brewery; Franzeluţa SA; SA Aspa; Eurolumina; Microinvest; MoldovaSecurity; Elit Tehnica Srl; Moldindconbank, Orhei-Vit; Termoelectrica S.A., Inthergrup.com; Fujikura; Odema și Intercentre Lux (Tiraspol); Fabrica de ciment (Râbnița). Propuneri atractive și avantajoase au făcut și SA Moldovagaz; Stefanini, IONEL; Calea Ferată din Moldova, Dräxlmaier; fabrica de bomboane Bucuria; Banca Națională a Moldovei, Apă-Canal Chişinău; Topaz; Introscop; Union Fenosa; Orange; Tricon; Lafarge; Inspectoratul Naţional de Patrulare, Centrul de Telecomunicaţii Speciale, Radiocomunicații; Steaua Reds; Ionel; Rogob; East Auto Lada; Lapmol; Efes-Vitantaetc.

Pentru cei cca 1300 de absolvenți au fost prezentate peste 1100 posturi vacante de muncă la una din cele 60 de specialități la care sunt absolvenți în anul curent. La Târg au fost propuse și peste 750 de locuri pentru stagiile de practică ale studenților, deși multe companii au specificat că, în funcție de solicitări, această cifră ar putea fi suplimentată.

Acordul final al Târgului l-a constituit platforma de discuții la masă rotundă, prezidată de dr., conf. univ. Valentin AMARIEI, prorector UTM, în care decanii – conf. univ., dr. Ion BALMUŞ, FCIM, dr., conf. univ. Livia NISTOR-LOPATENCO, FCGC, reprezentanți ai altor facultăți și companii, au făcut bilanţul evenimentului și au propus sugestii privind eficientizarea conlucrării UTM cu mediul de afaceri în vederea pregătirii inginerilor în conformitate cu cerinţele pieţei de muncă: extinderea relaţiilor de parteneriat între întreprinderi şi departamentele de profil; necesitatea dotării unor laboratoare ale UTM cu echipament de ultimă generaţie; asigurarea accesului studenţilor la stagii de practică în vederea însuşirii echipamentului şi tehnologiilor de vârf; asistarea angajatorilor la susţinerea tezelor de licenţă, elaborarea în comun a unor propuneri de perfecţionare a programelor de formare profesională a studenţilor/masteranzilor ş.a.

Solicitat să se expună pe marginea evenimentului, Nicolae MICSANSCHI, şef Secţie relaţii cu mediul economic a CEGHD, a menţionat că potrivit numărului de locuri vacante propuse absolvenţilor, ediția din anul curent a Târgului a întrunit cel mai mare număr de companii din toată istoria organizării acestui eveniment la UTM. La mare căutare au fost tinerii specialişti în domeniile tehnologii informaţionale, teleradiocomunicaţii, energetică, electromecanică, transporturi, industria alimentară, industria uşoară, maşini şi aparate în industrie, marketing, la mare căutare fiind şi inginerii-proiectanţi în diverse domenii industriale. La ora actuală UTM are stabilite relaţii de parteneriat cu 184 de întreprinderi din RM.

(Visited 11 times, 1 visits today)