PBLMD: implementarea proiectului continuă

În zilele de 14-17 mai 2018, coordonatoarea națională a proiectului „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability (PBLMD)”, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale, UTM, a organizat o platformă didactico-științifică de instruire teoretico-metodică a echipelor proiectului din cadrul instituțiilor partenere din RM – UTM, ASEM, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul,  USMF „N. Testemițanu”. În calitate de formatori-experți au evoluat profesori din Universitatea Aalborg, Danemarca și Universitatea din Siegen, Germania – parteneri europeni ai proiectului.

Henrik Find FLADKJAER a moderat un atelier cu genericul „Elementele foii de parcurs a unui semestru: obiective, cunoștințe, competențe”, colegul Steffen JASCHKE a avut misiunea să examineze chestiunea „Formularea propunerilor de învățare bazată pe probleme și stabilirea obiectivelor”, Tamara RIEHLE a moderat atelierul cu tema „Metode și tehnici de evaluare a studenților și a formatorilor”, iar Erling JENSEN a meditat împreună cu colegii din Moldova asupra subiectului „Managementul și administrarea programelor de studii pe semestre și module”.

Despre eficiența și utilitatea acestui demers de instruire teoretico-metodică a corpului profesoral a vorbit dr. Irina COJUHARI, conf. univ. în Departamentul Ingineria Software şi Automatică  (ISA), FCIM:

– Echipa noastră, în frunte cu dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ, șef Departament ISA, are misiunea ca în acest proiect să elaboreze și să implementeze programul de studii „Tehnologii informaţionale” pentru ciclul I Licenţă. În atelierele de lucru am efectuat exerciții practice de analiză a obiectivelor, implementare a metodelor și tehnicilor moderne de învățare bazată pe probleme. Colegii din universitățile europene și-au împărtășit experiența și au făcut propuneri de eficientizare a procesului de învățământ, fapt pentru care le suntem profund recunoscători.

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2015 și 14 octombrie 2019. Universitatea din Aalborg este coordonatorul principal al proiectului PBLMD, iar UTM – coordonator național al proiectului. PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în RM și de a spori relevanța acestora pe piața forței de muncă. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din RM, în conformitate cu principiile Procesului Bologna.

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

[av_gallery ids=’39277,39278,39279,39280,39281,39282,39283,39284,39285,39286,39287,39288,39289,39290′ style=’big_thumb’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’featured_large’ columns=’7′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-n0wip7′ admin_preview_bg=”]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU