În perioada 10-12 mai 2018, o delegație a UTM, FIEB, condusă de prorectorul, prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, și șefa Secției asigurarea calității, conf. univ.  Irina TUTUNARU, a efectuat o vizită de studii la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, România (USV).

Misiunea delegației a fost de a promova în continuare colaborarea cu universitatea parteneră din România și de a extinde gama de proiecte comune. Un moment important l-a constituit întâlnirea cu prof. Adrian GRAUR, fost rector USU, si prorectorul, prof. Gabriela PRELIPCEAN, dialogul axându-se pe viitorul proiectului privind diplomele duble UTM – USV. Discuțiile au purtat un aspect foarte practic, fiind urmate de o sesiune de lucru cu decanul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, conf. Carmen NASTASE, și prodecanul aceleiași facultăți, conf. Mariana LUPAN, responsabili de organizarea activităților în cadrul proiectului respectiv la această facultate. Pe parcursul discuției au fost schițate în detalii acțiunile privind realizarea proiectului, ținându-se cont și de experiența gazdelor în dezvoltarea activităților academice în mediul universitar.

În cadrul vizitei delegația UTM a participat și la Conferința internaționala „Strategies and

development policies of territories: international, country, region, city, location challenges”, organizata de Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică. Studentele anului IV, IMIA, FTA – Vera Maria SÂRBU și Alina STICI au prezentat cercetarea „Pragul de rentabilitate a  micro-întreprinderii de prelucrare a laptelui”, realizată sub conducerea științifică a conf. univ. Rina ȚURCAN și Cornelia CRUCERESCU.

În componența delegației UTM au intrat și 4 masteranzi de la programul de studii „Administrarea afacerii”, FIEB, care studiază concomitent la UTM și USV. Ei au făcut cunoștință cu conducerea facultății SEAP, au discutat cu ai lor colegi suceveni și au făcut un tur de campus, remarcând mediul foarte plăcut pentru activitățile de studii și cercetare.

Delegația a revenit cu speranța unei colaborări frumoase în continuare între UTM și USV.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)