Administratorii Incubatorului Inovațional „Politehnica” (IIP) au organizat la FCIM, în parteneriat cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), atelierul instructiv „Cum să obții investiții pentru implementarea rezultatelor cercetărilor științifice”.

Pe post de formatori au evoluat dr., conf. univ. Veaceslav CUNEV, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, și Natalia SUGHITU, angajată AITT, care și-au propus să dezvăluie mici secrete din propria experiență privind unele modalități de implicare a cercetătorilor în diverse programe investiționale în domeniul cercetare-inovare și de finanțare a implementării rezultatelor cercetărilor științifice.

Discuțiile s-au axat în principal pe următoarele subiecte: cum să atragem investiţiile în cercetare şi dezvoltare; conținutul ecosistemului de inovare; rolul startup-urilor; probleme inerente atragerii surselor de finanţare a investiţiilor în proiecte ştiinţifico-tehnologice inovatoare de afaceri din bănci, fondatori de incubatoare, programele nerambursabile de finanţare, de la îngerii de afaceri, investitorii corporativi, companiile cu capital de risc, Initial Coin Offerring. Formatorii au subliniat că reușita atragerii surselor financiare pentru proiecte inovaționale depinde în mare măsură de perfectarea corectă a formularului unui proiect, expertizarea propunerii de proiect, dar și de ținuta autorilor la prezentarea ofertei.

La eveniment au fost prezenți dr.,  conf. univ., Ion BALMUŞ, decanul FCIM, dr., conf. univ. Victor BEȘLIU, directorul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de inovare” a Incubatorul inovațional „Politehnica”, carde didactice, doctoranzi, studenți.

Incubatorul inovațional „Politehnica” a fost fondat în anul 2011 pentru a stimula procesul de inovare în Universitatea Tehnică a Moldovei. Secţiile „Inginerie mecanică şi energetică”, „Inginerie civilă, economie şi management”, „Electronică, informatică şi comunicaţii” și „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară”, ale IIP urmăresc realizarea următoarelor obiective: promovarea ideilor ştiinţifice, elaborărilor tehnologice şi proiectelor inovaţionale, pentru a fi realizate în cadrul incubatorului de inovare; stabilirea relaţiilor de afaceri cu agenţii economici naţionali şi internaţionali, colectivele de cercetare din ţară şi de peste hotare; instruirea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor în domeniul ingineriei; consolidarea bazei tehnico-ştiinţifice pentru promovarea proiectelor de cercetare şi transfer tehnologic; fondarea unui cluster ştiinţifico-tehnologic naţional în domeniul ingineriei; dezvoltarea creativităţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor UTM. Până în prezent aici au fost realizate mai multe proiecte în domeniile tehnologiilor spațiale, resurselor regenerabile de energie, industria alimentară, construcțiilor ș.a.

(Visited 26 times, 1 visits today)