- UTM - https://utm.md -

Grigore Belostecinic, reales președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova

Grigore BELOSTECINIC, rectorul ASEM, a fost reales, vineri, 27 aprilie, în funcția de președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova (CRM), cu votul unanim al membrilor prezenți.
În raportul de activitate pentru ultimii trei ani de exercitare a mandatului de președinte al Consiliului acad. Grigore BELOSTECINIC a menționat că în perioada de referință CRM a inițiat mai multe dezbateri pe marginea unor probleme și situații incerte pentru învățământul superior; a avizat mai multe Regulamente cu privire la organizarea învățământului superior; susține organizarea unor concursuri de burse naționale și internaționale pentru cei mai buni studenți ai țării, competiții sportive interuniversitare; colaborează strâns cu Consiliul Național al Rectorilor din România.

CRM și-a ales, în premieră, un vicepreședinte, care să reprezinte universitățile private. Gheorghe AVORNIC, rectorul Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”, va fi porta voce a universităților private în cadrul Consiliului.

Au fost reconfirmați în funcții membrii Comisiei de cenzori (președinte –  Larisa ȘAVGA, rector, Universitatea Cooperatist-Comercială), dar și membrii Biroului permanent.

Președintele CRM a declarat că va promova în continuare învățământul de calitate în R. Moldova: „Ne dorim pași mai siguri în integrarea universităților noastre în spațiul european de învățământ și cercetare, dar vom promova insistent opțiunea „Fii student acasă, în RM, pentru că și aici poți beneficia de condiții și calitate!”.

Pentru perioada imediat următoare, Consiliul Rectorilor își propune organizarea unei ședințe comune cu participarea reprezentanților ministerului de resort pe marginea Regulamentului de Admitere 2018-2019, în special în vederea determinării perioadei de desfășurare a campaniei. De asemenea, CRM își propune să elaboreze un portal al organizației.

 

(Visited 83 times, 1 visits today)