În sesiunea plenară „Crearea platformelor de învăţare inovativă în domeniul TIC” din cadrul summit-ului „Moldova ICT 2018”, desfășurat la Centrul de Excelență Tekwill, prof .univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, a prezentat o comunicare științifică privind învăţarea la UTM, bazată pe proiecte și explorarea activă a provocărilor din lumea reală.

Cheia succesului stă în integrarea educației cu cercetarea științifică și colaborarea interactivă cu mediul de afaceri, a declarat rectorul Viorel BOSTAN, subliniind că aceste premise se regăsesc și în Strategia de dezvoltare a UTM. În acest context, pe parcursul ultimilor ani la UTM au fost revăzute cursurile ce țin de domeniile TIC predate la ciclul licență, implementate noi programe de master în domeniu, precum și noi metodologii de predare. De comun acord cu partenerii de dezvoltare, au fost implementate sau se află în curs de derulare o serie de proiecte.

În martie 2017 în comun cu Asociaţia Naţională a Companiilor TIC (ATIC) a fost dat în exploatare Centrul de excelență TEKWILL – o platformă inovațională în domeniul tehnologiilor informaționale și inovării, care deja se bucură de popularitate la beneficiarii din municipiu – studenți, specialiști și oameni de afaceri, elevi, dornici să fie în pas cu tehnologiile de vârf în domeniul TIC. Totodată, în cadrul a șapte module sunt organizate cursuri certificate CISCO, integrate în curricula universitară, absolvenții cărora  sunt recunoscuți de industria TIC.

În cadrul platformei „Office 365 for Education”, fiecare student, cadru didactic, angajat al UTM deține un cont de e-mail în baza tehnologiei cloud, cu spațiu de stocare în One Drive și posibilitatea de a accesa programul „Microsoft Imagine” al corporaţiei Microsoft pentru a vizualiza, crea, edita și imprima documente pe orice dispozitiv Android, iOS sau Windows în toate versiunile online Word, PowerPoint, Excel ș.a.

În derulare se află și diverse programe educaționale realizate în  comun cu Agenţia Universitară a Francofoniei, „IBM Academic Initiative”, „Endava”, „Allied Testing”, „Rift Time Moldova”, „Durion GmbH”, „Pentalog”  studenții studiază bazele TI și cum să le implementeze în diverse domenii, inclusiv în securizarea sistemelor.   La solicitarea companiilor  „Dräxlmaier”, „Siemens” și „AKKA Technologies” viitorii ingineri în mecanică studiază „Software Engineering”. „Orange-Moldova” a finalizat cu succes etapa a doua de amenajare a internet-cafe din cadrul FCIM.

O reușită remarcată cu aceeași ocazie este implementarea proiectului european ERASMUS+ Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), inclusiv în cadrul programului de studii „Ingineria Software”, lansat la 01.09.2017 cu înmatricularea a 50 de studenți – instruirea se efectuează în limba engleză cu imlementarea metodologiei PBL, în săli de curs tehnologizate, cu spații prevăzute pentru lucrul în echipe.

Grație suportului oferit de USAID, Guvernul Suediei și companiile lidere în domeniul de securitate și automatică  „Siemens” şi „BitDefender”, a fost dată în exploatare o nouă platformă didactico-științifică „TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE” cu  laboratoarele „Internet of Things” (IoT),  „Sisteme Robotice Mobile” „Măsurări, traductoare și elemente de execuție” și „Securitate cibernetică”, de care vor beneficia circa o mie de studenți de la facultăți cu profil tehnic, electronic, mecanic și ingineresc.

La 4 mai a.c., cu prilejul deschiderii Expoziției  „Creația deschide Universul”, la Centrul TEKWILL va fi inaugurată platforma inovațională „FabLab”, dotată cu echipamente, în cadrul căreia viitorii ingineri vor avea posibilitate să-și materializeze ideile în dispozitive concrete.

În încheierea alocuțiunii, rectorul Viorel BOSTAN a menționat că pe viitor sunt preconizate și alte activități menite să eficientizeze pregătirea inginerilor și integrarea cât mai plenară a acestora în mediul de afaceri.

(Visited 11 times, 1 visits today)