- UTM - https://utm.md -

Diplomele duble – o necesitate imperioasă

Biroul relaţii internaţionale al UTM a organizat pe 27 aprilie 2018, la Centrul TEKWILL un atelier de lucru cu genericul „Elaborarea programelor de studii cu diplome joint/double și schimb de experiență privind activitatea oficiilor relații internaționale din universități”.

Prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale al Universității Tehnice a Moldovei, și dr. Olesea SIRBU, prorector pentru relații internaționale și proiecte europene al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au salutat participanții la eveniment și au pledat pentru extinderea mobilității academice a cadrelor didactice și a studenților, perfecționarea și actualizarea programelor de studii, studierea limbilor străine dințările partenere, instituirea cadrului legislativ și normativ privind legalizarea instruirii pentru a obține diplome joint/double; intensificarea activității, formelor și metodelor de lucru a oficiilor relații internaționale în acest context.

Atelierul s-a desfășurat pe parcursul a două sesiuni plenare. În fața celor peste 70 de participanți au fost prezentate următoarele comunicări: „Sistemul de învățământ superior din RM” –  conf. univ., dr. Serghei ANDRONIC, prorector pentru studii UTM; „Noi iniţiative didactice: diplomă dublă la UTM” – prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, prorector pentru probleme financiare şi relaţii internaţionale UTM.

Din experiența acumulată privind organizarea învățământului superior, ce finalizează cu diplome joint/double și a ORI, au prezentat informații exhaustive la acest subiect prof. univ., dr. ing. Horia NECULA, decanul Facultăţii de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din București ș.a.

Agenda atelierului a inclus și un tur în cadrul Centrului-gazdă, pentru a lua cunoștință cu organizarea activităților la TEKWILL, dar și o excursie în parcul-muzeu al UTM, pentru a savura colecția de sculpturi originale în piatră și metal, Havuzul astrologic, Centrul tehnologii spațiale și Observatorul astronomic.

Evenimentul a avut loc grație proiectului „Consolidarea internaţionalizării învăţământului superior în Moldova”, care se implementează în perioada 2014-2018 în 6 universități din RM și este finanțat de programul comunitar Erasmus+.