- UTM - https://utm.md -

Studenții FCGC – premiați la Iași

În perioada 19-22 aprilie 2018, un grup de 15 studenți de la anii I-II, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru (FCGC), programul de studii „Construcții industriale și civile”, Universitatea Tehnică a Moldovei, au participat în România la Întâlnirea Academică și Culturală a Studenților din Ingineria Civilă „IAcSIc 2018” – o sesiune națională de comunicări științifice din domeniul construcțiilor.

Concursul a fost organizat de Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Construcții și Instalații din Iași în parteneriat cu Facultatea de Construcții și Instalații a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIași). Pe perioada evenimentului studenții au fost asigurați de gazde cu cazare și masă, iar pentru buna desfășurare a evenimentului au fost consiliați de către mentorii părții primitoare.

În urma prezentărilor în plen a lucrărilor științifice, conf. univ., dr. ing. Vasilică CIOCAN, decanul Facultății Construcții și Instalații, TUIași, a apreciat participarea studenților UTM cu următoarele distincții:

Premiul II a fost oferit studenților Sergiu BUJAC, Victor PÂNZARU, Dorin CUCU pentru lucrarea științifică „Caracterizarea acțiunilor climatice asupra construcțiilor”;

O mențiune a revenit studenților Paul Cristian FUCAREV, Nina POPOVICI și Liliana SCUTARU pentru lucrarea științifică „Formarea prețului în construcții pentru lucrările de construcție-montaj în RM”; iar studenților Igor BALAN, Sandu NEAGU și Alexandru ȚONCU pentru lucrarea științifică „Cutremurele de pământ din zona munților Carpați” și colegilor lor Gheorghe PROSCUROV, Tudor MOVILEANU, Igor CHITII – pentru lucrarea științifică „Metode nedestructive de determinare a calității materialelor și componentelor din beton armat” s-au învrednicit de Diplome speciale de participare.

La conferință au participat 8 echipe de la Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Tehnică din Cluj, UTM și TUIași.

În același timp, s-a desfășurat și ediția curentă a concursului PACK – Pământ armat în cutie cu hârtie Kraft”, la care cu câte două echipe au participat studenții din Universitatea Tehnică de Construcții din București, Universitatea Tehnică din Cluj, UTM și TUIași. Toate echipele au demonstrat perseverență constantă, îmbunătățindu-și performanțele de la concursul din anul trecut și, în final, au realizat câte un masiv de pământ armat, care ulterior a funcționat ca o structură de sprijin la scară redusă, într-o cutie din PAL, folosind doar nisip și hârtie Kraft.

Participând pentru a doua oară în cadrul concursului PACK cu două echipe, studenții Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM au obținut 2 premii, înmânate de prof. univ., dr. ing. Irina LUNGU, prorector TUIași.

Premiul II a revenit studenților Sergiu BUJAC, Victor PÂNZARU, Dorin CUCU, Maxim CREȚU, Gheorghe PROSCUROV, care au utilizat la concurs 36.90 grame de hârtie Kraft, pentru a umple 153 kg de nisip.

Premiul III a revenit studenților Dan LUNGU, Igor BALAN, Sandu NEAGU, Alexandru ȚONCU și Renat JABROV, care au folosit 59.32 grame de hârtie Kraft pentru aceiași cantitate de nisip.

Studenții au rămas plăcut entuziasmați de participare în cadrul IAcSIc 2018, fiind la prima experiență de elaborare și prezentare în plen a lucrărilor științifice. Este de apreciat faptul că studenții au abordat lucrări cu tematici dificile, care încă nu au fost studiate în programul universitar. Dorința de cunoaștere, gândirea inginerească și munca asiduă au reprezentat rețeta succesului, care s-a împlinit prin aprecierea de către comisia de concurs prin premii și diplome de participare.

Îndrumătorii din partea Universității Tehnice a Moldovei au fost asistenții universitari drd. Cutia Evgheni și drd. Turcan Vadim, care au ghidat studenții în vedere pregătirii lucrărilor ștințifice și modul de prezentare acestora.

Această participare a fost posibilă, grație dlui prof.univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul Universității Tehnice a Moldovei,  care a dispus asigurarea cu transport tur-retur până la Iași a delegației UTM.

conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO,

decanul FCGC

 

(Visited 17 times, 1 visits today)