Cu prilejul unei noi admiteri, 2018, Universitatea Tehnică a Moldovei lansează un nou spot promoțional.

În mesajul inaugural rostit cu prilejul lansării acestui spot, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a menționat:

– Ne dorim ca Universitatea Tehnică a Moldovei să devină o adevărată comunitate a studenților, profesorilor și cercetătorilor, în cadrul căreia vocea fiecăruia să se facă auzită, iar cu toții împreună, prin ideile și realizările noastre, să transmitem sentimentul de mândrie de a fi UTM-iști.

Proiectul a încercat să surprindă și să redea atât oferta educațională a UTM, cât și spiritul Universității Tehnice ca spațiu academic, ingineresc și creativ-inovativ în continuă dezvoltare, adaptată așteptărilor comunității, dar și aspirațiilor studenților. Este o încercare de a surprinde, astfel, spiritul UTM ca o comunitate a studiului, performanței, creației, dar și a comunicării, strategiilor comune, parteneriatului în cadrul și în afara universității.

Și de data aceasta, toate cele 9 facultăți ale Universității au colaborat pentru realizarea și promovarea unei oferte universitare comune, întru constituirea unei comunități închegate și coerente, indiferent de specificul și domeniul de afirmare a tinerilor ingineri după absolvire.

Proiectul, la care au colaborat peste 80 de studenți voluntari – membri ai Grupului Ambasadorilor UTM, este doar primul dintr-un șir de proiecte comune care vizează promovarea Universității pe plan național și internațional.  Constituit de către actualii studenți pentru viitorii studenți, Grupul își propune să contribuie la atragerea unui cerc cât mai larg de tineri pasionați de inginerie, arhitectură, design, fashion, economie – domenii de perspectivă, care se studiază la Universitatea Tehnică a Moldovei.

(Visited 21 times, 1 visits today)