În data de 24 aprilie Senatul UTM a conferit titlul Doctor Honoris Causa profesorului emerit de fizică medicală Nicolas PALLIKARAKIS. Prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, rectorul UTM, a prezentat „Laudatio despre profesorul universitar N. PALLIKARAKIS, trecând în revistă cele mai importante fapte din viața și activitatea reputatului omagiat.

Profesorul Nicolas PALLIKARAKIS s-a născut în Grecia în 1948. A obținut diploma de licență în fizică la Universitatea din Salonic și a studiat economia la Universitatea din Atena. Ulterior, a urmat studii postuniversitare privind metodele fizice de analiză de la Universitatea din Aston, Birmingham (Regatul Unit). În perioada 1976-1980 a efectuat cercetare academică pentru teza de doctorat, obținând în 1980 titlul de „Docteur en Science Physique” cu cea mai înaltă distincție posibilă. Din a. 1981 activează în Laboratorul de Fizică Medicală la Școala de Medicină a Universității din Patras, Grecia, deținând pe rând funcțiile de lector, asistent, asociat, profesor universitar și  profesor emerit de fizică medicală, inclusiv și cea de șef al Unității tehnologice biomedicale (BITU) al Universității din Patras (UP). Din a. 1982 până în a. 2015 a predat cursurile  „Fizica medicală”, „Tehnologia medicală”  la studenții de medicină și farmacie, iar cursurile „Aplicații ale fizicii în medicină” și  „Inginerie clinică” – la Programul MSc de „Inginerie biomedicală” la UP;  „Managementul tehnologiei biomedicale” – la Programul Postuniversitar de Informatică în Sănătate în Universitatea din Atena; „Probleme specifice de calitate” – la Programul postuniversitar „Managementul calității” în Universitatea Hellenic Open. Din 1995 până în 2015 a fost director al programului de master în inginerie biomedicală, care a funcționat timp de 25 de ani la UP în colaborare cu Universitatea Tehnică Națională din Atena și 25 de universități europene.

Din 1985, participă activ la numeroase grupuri de experți din UE privind ingineria biomedicală și informatica medicală. A fondat în a.1991 și este președinte al Institutului de Tehnologii Biomedicale, o organizație independentă, non-profit, care contribuie în mod substanțial la promovarea sectorului inginerie biomedicală în Grecia.

În calitate de șef al Unității Tehnologice Biomedicale al Laboratorului de Fizică Medicală din UP:  s-a implicat în domeniile de cercetare privind imagistica și simularea medicală, instrumentația medicală și managementul tehnologiei medicale; a coordonat peste 30 de proiecte, finanțate de programe competitive europene sau grecești privind cercetarea și dezvoltarea, inclusiv BEAM, BEAM II,  EUROMEDIES, TEMPERE, ERASMUS, MELETI, BIOTECHNET I, BIOTECHNET II, EIPAS și PISRA4B.  A supravegheat peste 80 de teze de doctorat; a organizat 50 de evenimente științifice, desfășurate atât în Grecia, cât și în străinătate; a participat activ la peste 100 de conferințe, seminarii și ateliere internaționale, adesea ca vorbitor invitat; rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare au fost prezentate în peste 150 de publicații în reviste științifice internaționale; este autor sau coautor a trei cărți științifice, două studii specifice și trei programe software educaționale / de formare; s-a manifestat ca editor sau co-editor a șase cărți, referent evaluator al unor prestigioase reviste științifice internaționale; este redactor-șef al revistei internaționale „Ingineria clinică și evaluarea tehnologiei sănătății”.

Pe parcursul ultimilor ani a coordonat două proiecte recente CRH-BME și BME-ENA în cadrul programului TEMPUS, care au implementate în țările UE și ENA, inclusiv și în UTM. Contribuția Dumnealui la promovarea educației ingineriei biomedicale pe multiple planuri în RM este de neprețuit.

În semn de înaltă prețuire și profundă recunoștință pentru contribuția la pregătirea inginerilor și efectuarea cercetărilor științifice în domeniul ingineriei biomedicale, prin decizia din 22 decembrie 2017, Senatul UTM i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Sub aplauzele celor prezenți și aclamațiile „La mulți ani!” ale corului de bărbați, președintele Senatului, rectorul Viorel BOSTAN i-a înmânat însemnele de Doctor Honoris Causa al UTM – diploma, plăcuța de onoare, mantia, toca și florile recunoștinței. Mulțumind Senatului UTM pentru înalta apreciere, proaspătul DHC Nicolas PALLIKARAKIS a rostit tradiționalul discurs „Orațio Gratitudinis” și și-a arătat disponibilitatea de a îndreptăți prin noi proiecte onoarea acordată.

 

(Visited 36 times, 1 visits today)