- UTM - https://utm.md -

Oaspeți din Liechtenstein, Bolivia și Zimbabwe în vizită la UTM

Un grup de cadre didactice din Liechtenstein, Bolivia și Zimbabwe, însoțite de DHC al UTM Pius Emanuel FRICK, manager de proiect în Republica Moldova al Fundației LED, a efectuat o vizită de documentare la Departamentul Formare Continuă Cadre Didactice (DFCCD) din cadrul Centrului Universitar de Formare Continuă (CFC) pentru a lua cunoștință de experiența și bunele practici de formare a cadrelor didactice ale UTM.

Conf. univ., dr. Maria VASILIEV, sef DFCCD, a făcut o comunicare PowerPoint privind implementarea Proiectului Consolidarea învățământului profesional tehnic în Moldova (CONSEPT), menționând că grație suportului financiar al Fundației LED, în perioada ianuarie 2008 – februarie 2018 au fost amenajate două spații didactice, Laboratorul pentru tehnologii alimentare,  atelierele „Tehnologia confecțiilor”,  „Sudori” și Laboratorul „Resurse regenerabile de energie”, dotate cu echipament modern. În perioada de referință în cadrul a 4 module psiho-pedagogice „Formarea abilităţilor de instruire practică”; „Formarea abilităţilor de predare a cunoştinţelor”; „Formarea abilităţilor de evaluare a rezultatelor şcolare”; „Elaborarea materialelor didactice vizuale” și „Supervizare” au fost instruite 1900 de cadre didactice din 25 de instituții de învățământ profesional-tehnic secundar din țară și 176 de cadre didactice de la toate facultățile UTM.

Pentru a se convinge pe viu de viabilitatea proiectului, oaspeții și echipa oficiului Fundației LED din Moldova au asistat la o activitate didactică de perfecționare a profesorilor din învățământul profesional din țară. Aici, sub îndrumarea formatorului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ. în Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini al FIMIT, cursanții pregăteau materiale didactice vizuale.

În cadrul vizitei a avut loc un schimb util de opinii constructive privind implementarea proiectului CONSEPT, oaspeții menționând în deosebi reușita și durabilitatea acestuia.

(Visited 40 times, 1 visits today)