- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului din 27 martie 2018

  1. Raport de activitate a Departamentului Teoria Economică şi Marketing pentru perioada anilor 2013-2018. [1]
  2. Raport de activitate a Departamentului Design Industrial şi de Produs pentru perioada anilor 2013-2018. [2]
  3. Cu privire la Consiliul ştiinţific al UTM. [3]
  4. Cu privire la aprobarea modificărilor în regulamente ce ţin de activităţile de formare continuă cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 193 din 24.03.2017. [4]
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind atribuţiile responsabililor pentru relaţii internaţionale de la facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei. [5]
  6. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre studiile străinilor în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. [6]
  7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate şi a cadrelor didactice invitate în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”. [7]
  8. Cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a programelor de formare continuă. [8]
  9. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice. [9]
(Visited 2 times, 1 visits today)