Hotărârile Senatului din 27 martie 2018

  1. Raport de activitate a Departamentului Teoria Economică şi Marketing pentru perioada anilor 2013-2018
  2. Raport de activitate a departamentului Design Industrial și de Produs pentru perioada anilor 2013-2018
  3. Cu privire la Consiliul ştiinţific al UTM.
  4. Cu privire la aprobarea modificărilor în regulamente ce ţin de activităţile de formare continuă cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 193 din 24.03.2017.
  5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind atribuţiile responsabililor pentru relaţii internaţionale de la facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei.
  6. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre studiile străinilor în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
  7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate şi a cadrelor didactice invitate în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
  8. Cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a programelor de formare continuă.
  9. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice.
  10. Despre aprobarea planurilor de învăţământ ediţia 2018 pentru programele de studii superioare de master, cilul II
(Visited 23 times, 1 visits today)