- UTM - https://utm.md -

Educația în domeniul TIC – locomotiva dezvoltării și progresului

Astăzi, 23 aprilie, Centrul de Excelență Tekwill este gazda evenimentului „Moldova ICT Summit 2018”. Ediția curentă este dedicată educației în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) și aplicării TIC în educație și reunește peste 400 de reprezentanți ai sectorului TIC, Guvernului, ministerelor de resort și ai mediului academic de toate gradele, parteneri de dezvoltare, experți internaționali și jurnaliști din mass-media de profil.

În ședința inaugurală „Tendinţe cheie în inovare educaţie: lansarea campaniei sociale TwentyTU”, Pavel FILIP, Prim-ministrul Republicii Moldova; Chiril GABURICI, ministrul Economiei şi Infrastructurii, Igor SAROV, secretar general de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării; E.S. James D. PETTIT, Ambasadorul SUA în Republica Moldova; E.S. Signe BURGSTALLER, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova; E.S. Peter MICHALKO, șeful delegaţiei UE în Moldova, Irina STRĂJESCU, preşedinta Asociaţiei Naţionale a Companiilor TIC (ATIC), și Ana CHIRIŢĂ, director executiv ATIC şi coordonator al Centrului Tekwill, au reiterat necesitatea imperioasă de  revoluționarizare a pregătirii capitalului uman, importanța instruirii tinerei generații în domeniile TIC – locomotiva progresului în dezvoltarea economiei, prestării serviciilor electronice și asigurării unei buni guvernări eficiente pentru satisfacerea cât mai deplină a necesităților cetățeanului la nivel central și local, perfecționarea cadrelor din instituțiile de învățământ de toate gradele, promovarea și implementarea unor metode inovative în educația digitală a elevilor, consolidarea bazei materiale a procesului de învățare a  TIC.

Pe parcursul a patru sesiuni plenare „Crearea platformelor de învăţare inovativă în domeniul TIC”, „Schimbarea agenţilor în sistemul de învăţământ din Moldova”, „Transformarea digitală în educaţie” și „Instruirea digitală și talentul în educație” vor fi discutate oportunitățile care ar permite valorificarea la cel mai înalt nivel a potențialului uman al țării. Reprezentanți ai Guvernului, instituțiilor de învățământ și ai sectorului privat, asistați de experți internaționali își vor împărtăși experiența și cunoștințele bazate pe cele mai bune practici în domeniu, modalitățile de implementare ale acestora în industria IT din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul summit-ului va fi lansată o serie de inițiative majore pentru sistemul educațional din țară, cum ar fi Proiectul TwentyTU, programele comune în cadrul Parteneriatului Estic, Rețeaua națională de centre inovaționale Tekwill.

„Moldova ICT Summit 2018” este organizat de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC în parteneriat cu UTM, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și al Fundației Sida a Guvernului Suediei.

(Visited 14 times, 1 visits today)