- UTM - https://utm.md -

Vizita profesorului Panagiotis Yannakopoulos în cadrul activităților LMPI.

În perioada 18-21 aprilie 2018 a avut loc reuniunea regională în cadrul Proiectului ERASMUS+ LMPI „Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam”.

La această reuniune a participat  profesorul Panagiotis Yannakopoulos, de la Universitatea de științe aplicate Piraeus, Grecia, coordonator UE în cadrul proiectului LMPI. La această reuniune regională au fost discutate aspecte de realizare a activităților proiectului. Au fost monitorizate activitățile realizate în cadrul programelor de studiu la ciclul I și ciclul II. Programul de studii la ciclul I, Securitate informațională a UTM a fost adaptat la necesitățile pieței muncii. UTM a dezvoltat programul de studii pentru ciclul II Securitate informațională. Ambele programe vor fi supuse procedurii de evaluare externă a calității de către ANACEC.

Au fost evidențiate și discutate următorii pași.

Proiectul LMPI este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net [1] și  https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/ [2]  și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/ [3]

(Visited 4 times, 1 visits today)